Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hodslavice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hodslavice, hasicí přístroje Hodslavice, školení na hasicí přístroje Hodslavice, prodej hasicích systémů Hodslavice, prodej hasicích přístrojů Hodslavice, hasiva a hasicí příslušenství Hodslavice, Tepostop Hodslavice, firestop Hodslavice, hasicí systémy Hodslavice, hasicí zařízení Hodslavice, hasicí přístroje Hodslavice, požární ochrana Hodslavice, stabilní hasicí zařízení Hodslavice, lokální stabilní hasicí zařízení Hodslavice, automatický hasicí systém Hodslavice, samočinný hasicí systém Hodslavice, hasit CO2 Hodslavice, hasit oxid uhličitý Hodslavice, hasit s inergen Hodslavice, čisté hasivo Hodslavice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hodslavice, vodní hasící přístroj Hodslavice, sněhový hasící přístroj Hodslavice, pěnový hasící přístroj Hodslavice, požární zabezpečení Hodslavice, požární bezpečnost Hodslavice, protipožární ochrana Hodslavice, servisní organizace hasících přístrojů Hodslavice, hasící syytémy serverovny Hodslavice,hasící filter Hodslavice, hasící přístroje pro cnc stroje Hodslavice, hasící systémy pro autobusy Hodslavice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.