Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hodov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hodov, hasicí přístroje Hodov, školení na hasicí přístroje Hodov, prodej hasicích systémů Hodov, prodej hasicích přístrojů Hodov, hasiva a hasicí příslušenství Hodov, Tepostop Hodov, firestop Hodov, hasicí systémy Hodov, hasicí zařízení Hodov, hasicí přístroje Hodov, požární ochrana Hodov, stabilní hasicí zařízení Hodov, lokální stabilní hasicí zařízení Hodov, automatický hasicí systém Hodov, samočinný hasicí systém Hodov, hasit CO2 Hodov, hasit oxid uhličitý Hodov, hasit s inergen Hodov, čisté hasivo Hodov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hodov, vodní hasící přístroj Hodov, sněhový hasící přístroj Hodov, pěnový hasící přístroj Hodov, požární zabezpečení Hodov, požární bezpečnost Hodov, protipožární ochrana Hodov, servisní organizace hasících přístrojů Hodov, hasící syytémy serverovny Hodov,hasící filter Hodov, hasící přístroje pro cnc stroje Hodov, hasící systémy pro autobusy Hodov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.