Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hodonice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hodonice, hasicí přístroje Hodonice, školení na hasicí přístroje Hodonice, prodej hasicích systémů Hodonice, prodej hasicích přístrojů Hodonice, hasiva a hasicí příslušenství Hodonice, Tepostop Hodonice, firestop Hodonice, hasicí systémy Hodonice, hasicí zařízení Hodonice, hasicí přístroje Hodonice, požární ochrana Hodonice, stabilní hasicí zařízení Hodonice, lokální stabilní hasicí zařízení Hodonice, automatický hasicí systém Hodonice, samočinný hasicí systém Hodonice, hasit CO2 Hodonice, hasit oxid uhličitý Hodonice, hasit s inergen Hodonice, čisté hasivo Hodonice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hodonice, vodní hasící přístroj Hodonice, sněhový hasící přístroj Hodonice, pěnový hasící přístroj Hodonice, požární zabezpečení Hodonice, požární bezpečnost Hodonice, protipožární ochrana Hodonice, servisní organizace hasících přístrojů Hodonice, hasící syytémy serverovny Hodonice,hasící filter Hodonice, hasící přístroje pro cnc stroje Hodonice, hasící systémy pro autobusy Hodonice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.