Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hodíškov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hodíškov, hasicí přístroje Hodíškov, školení na hasicí přístroje Hodíškov, prodej hasicích systémů Hodíškov, prodej hasicích přístrojů Hodíškov, hasiva a hasicí příslušenství Hodíškov, Tepostop Hodíškov, firestop Hodíškov, hasicí systémy Hodíškov, hasicí zařízení Hodíškov, hasicí přístroje Hodíškov, požární ochrana Hodíškov, stabilní hasicí zařízení Hodíškov, lokální stabilní hasicí zařízení Hodíškov, automatický hasicí systém Hodíškov, samočinný hasicí systém Hodíškov, hasit CO2 Hodíškov, hasit oxid uhličitý Hodíškov, hasit s inergen Hodíškov, čisté hasivo Hodíškov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hodíškov, vodní hasící přístroj Hodíškov, sněhový hasící přístroj Hodíškov, pěnový hasící přístroj Hodíškov, požární zabezpečení Hodíškov, požární bezpečnost Hodíškov, protipožární ochrana Hodíškov, servisní organizace hasících přístrojů Hodíškov, hasící syytémy serverovny Hodíškov,hasící filter Hodíškov, hasící přístroje pro cnc stroje Hodíškov, hasící systémy pro autobusy Hodíškov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.