Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hodice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hodice, hasicí přístroje Hodice, školení na hasicí přístroje Hodice, prodej hasicích systémů Hodice, prodej hasicích přístrojů Hodice, hasiva a hasicí příslušenství Hodice, Tepostop Hodice, firestop Hodice, hasicí systémy Hodice, hasicí zařízení Hodice, hasicí přístroje Hodice, požární ochrana Hodice, stabilní hasicí zařízení Hodice, lokální stabilní hasicí zařízení Hodice, automatický hasicí systém Hodice, samočinný hasicí systém Hodice, hasit CO2 Hodice, hasit oxid uhličitý Hodice, hasit s inergen Hodice, čisté hasivo Hodice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hodice, vodní hasící přístroj Hodice, sněhový hasící přístroj Hodice, pěnový hasící přístroj Hodice, požární zabezpečení Hodice, požární bezpečnost Hodice, protipožární ochrana Hodice, servisní organizace hasících přístrojů Hodice, hasící syytémy serverovny Hodice,hasící filter Hodice, hasící přístroje pro cnc stroje Hodice, hasící systémy pro autobusy Hodice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.