Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hodětín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hodětín, hasicí přístroje Hodětín, školení na hasicí přístroje Hodětín, prodej hasicích systémů Hodětín, prodej hasicích přístrojů Hodětín, hasiva a hasicí příslušenství Hodětín, Tepostop Hodětín, firestop Hodětín, hasicí systémy Hodětín, hasicí zařízení Hodětín, hasicí přístroje Hodětín, požární ochrana Hodětín, stabilní hasicí zařízení Hodětín, lokální stabilní hasicí zařízení Hodětín, automatický hasicí systém Hodětín, samočinný hasicí systém Hodětín, hasit CO2 Hodětín, hasit oxid uhličitý Hodětín, hasit s inergen Hodětín, čisté hasivo Hodětín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hodětín, vodní hasící přístroj Hodětín, sněhový hasící přístroj Hodětín, pěnový hasící přístroj Hodětín, požární zabezpečení Hodětín, požární bezpečnost Hodětín, protipožární ochrana Hodětín, servisní organizace hasících přístrojů Hodětín, hasící syytémy serverovny Hodětín,hasící filter Hodětín, hasící přístroje pro cnc stroje Hodětín, hasící systémy pro autobusy Hodětín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.