Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hodějice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hodějice, hasicí přístroje Hodějice, školení na hasicí přístroje Hodějice, prodej hasicích systémů Hodějice, prodej hasicích přístrojů Hodějice, hasiva a hasicí příslušenství Hodějice, Tepostop Hodějice, firestop Hodějice, hasicí systémy Hodějice, hasicí zařízení Hodějice, hasicí přístroje Hodějice, požární ochrana Hodějice, stabilní hasicí zařízení Hodějice, lokální stabilní hasicí zařízení Hodějice, automatický hasicí systém Hodějice, samočinný hasicí systém Hodějice, hasit CO2 Hodějice, hasit oxid uhličitý Hodějice, hasit s inergen Hodějice, čisté hasivo Hodějice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hodějice, vodní hasící přístroj Hodějice, sněhový hasící přístroj Hodějice, pěnový hasící přístroj Hodějice, požární zabezpečení Hodějice, požární bezpečnost Hodějice, protipožární ochrana Hodějice, servisní organizace hasících přístrojů Hodějice, hasící syytémy serverovny Hodějice,hasící filter Hodějice, hasící přístroje pro cnc stroje Hodějice, hasící systémy pro autobusy Hodějice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.