Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hobšovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hobšovice, hasicí přístroje Hobšovice, školení na hasicí přístroje Hobšovice, prodej hasicích systémů Hobšovice, prodej hasicích přístrojů Hobšovice, hasiva a hasicí příslušenství Hobšovice, Tepostop Hobšovice, firestop Hobšovice, hasicí systémy Hobšovice, hasicí zařízení Hobšovice, hasicí přístroje Hobšovice, požární ochrana Hobšovice, stabilní hasicí zařízení Hobšovice, lokální stabilní hasicí zařízení Hobšovice, automatický hasicí systém Hobšovice, samočinný hasicí systém Hobšovice, hasit CO2 Hobšovice, hasit oxid uhličitý Hobšovice, hasit s inergen Hobšovice, čisté hasivo Hobšovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hobšovice, vodní hasící přístroj Hobšovice, sněhový hasící přístroj Hobšovice, pěnový hasící přístroj Hobšovice, požární zabezpečení Hobšovice, požární bezpečnost Hobšovice, protipožární ochrana Hobšovice, servisní organizace hasících přístrojů Hobšovice, hasící syytémy serverovny Hobšovice,hasící filter Hobšovice, hasící přístroje pro cnc stroje Hobšovice, hasící systémy pro autobusy Hobšovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.