Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hnojník

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hnojník, hasicí přístroje Hnojník, školení na hasicí přístroje Hnojník, prodej hasicích systémů Hnojník, prodej hasicích přístrojů Hnojník, hasiva a hasicí příslušenství Hnojník, Tepostop Hnojník, firestop Hnojník, hasicí systémy Hnojník, hasicí zařízení Hnojník, hasicí přístroje Hnojník, požární ochrana Hnojník, stabilní hasicí zařízení Hnojník, lokální stabilní hasicí zařízení Hnojník, automatický hasicí systém Hnojník, samočinný hasicí systém Hnojník, hasit CO2 Hnojník, hasit oxid uhličitý Hnojník, hasit s inergen Hnojník, čisté hasivo Hnojník, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hnojník, vodní hasící přístroj Hnojník, sněhový hasící přístroj Hnojník, pěnový hasící přístroj Hnojník, požární zabezpečení Hnojník, požární bezpečnost Hnojník, protipožární ochrana Hnojník, servisní organizace hasících přístrojů Hnojník, hasící syytémy serverovny Hnojník,hasící filter Hnojník, hasící přístroje pro cnc stroje Hnojník, hasící systémy pro autobusy Hnojník, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.