Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hnojice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hnojice, hasicí přístroje Hnojice, školení na hasicí přístroje Hnojice, prodej hasicích systémů Hnojice, prodej hasicích přístrojů Hnojice, hasiva a hasicí příslušenství Hnojice, Tepostop Hnojice, firestop Hnojice, hasicí systémy Hnojice, hasicí zařízení Hnojice, hasicí přístroje Hnojice, požární ochrana Hnojice, stabilní hasicí zařízení Hnojice, lokální stabilní hasicí zařízení Hnojice, automatický hasicí systém Hnojice, samočinný hasicí systém Hnojice, hasit CO2 Hnojice, hasit oxid uhličitý Hnojice, hasit s inergen Hnojice, čisté hasivo Hnojice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hnojice, vodní hasící přístroj Hnojice, sněhový hasící přístroj Hnojice, pěnový hasící přístroj Hnojice, požární zabezpečení Hnojice, požární bezpečnost Hnojice, protipožární ochrana Hnojice, servisní organizace hasících přístrojů Hnojice, hasící syytémy serverovny Hnojice,hasící filter Hnojice, hasící přístroje pro cnc stroje Hnojice, hasící systémy pro autobusy Hnojice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.