Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hněvošice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hněvošice, hasicí přístroje Hněvošice, školení na hasicí přístroje Hněvošice, prodej hasicích systémů Hněvošice, prodej hasicích přístrojů Hněvošice, hasiva a hasicí příslušenství Hněvošice, Tepostop Hněvošice, firestop Hněvošice, hasicí systémy Hněvošice, hasicí zařízení Hněvošice, hasicí přístroje Hněvošice, požární ochrana Hněvošice, stabilní hasicí zařízení Hněvošice, lokální stabilní hasicí zařízení Hněvošice, automatický hasicí systém Hněvošice, samočinný hasicí systém Hněvošice, hasit CO2 Hněvošice, hasit oxid uhličitý Hněvošice, hasit s inergen Hněvošice, čisté hasivo Hněvošice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hněvošice, vodní hasící přístroj Hněvošice, sněhový hasící přístroj Hněvošice, pěnový hasící přístroj Hněvošice, požární zabezpečení Hněvošice, požární bezpečnost Hněvošice, protipožární ochrana Hněvošice, servisní organizace hasících přístrojů Hněvošice, hasící syytémy serverovny Hněvošice,hasící filter Hněvošice, hasící přístroje pro cnc stroje Hněvošice, hasící systémy pro autobusy Hněvošice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.