Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hněvnice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hněvnice, hasicí přístroje Hněvnice, školení na hasicí přístroje Hněvnice, prodej hasicích systémů Hněvnice, prodej hasicích přístrojů Hněvnice, hasiva a hasicí příslušenství Hněvnice, Tepostop Hněvnice, firestop Hněvnice, hasicí systémy Hněvnice, hasicí zařízení Hněvnice, hasicí přístroje Hněvnice, požární ochrana Hněvnice, stabilní hasicí zařízení Hněvnice, lokální stabilní hasicí zařízení Hněvnice, automatický hasicí systém Hněvnice, samočinný hasicí systém Hněvnice, hasit CO2 Hněvnice, hasit oxid uhličitý Hněvnice, hasit s inergen Hněvnice, čisté hasivo Hněvnice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hněvnice, vodní hasící přístroj Hněvnice, sněhový hasící přístroj Hněvnice, pěnový hasící přístroj Hněvnice, požární zabezpečení Hněvnice, požární bezpečnost Hněvnice, protipožární ochrana Hněvnice, servisní organizace hasících přístrojů Hněvnice, hasící syytémy serverovny Hněvnice,hasící filter Hněvnice, hasící přístroje pro cnc stroje Hněvnice, hasící systémy pro autobusy Hněvnice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.