Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hněvkovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hněvkovice, hasicí přístroje Hněvkovice, školení na hasicí přístroje Hněvkovice, prodej hasicích systémů Hněvkovice, prodej hasicích přístrojů Hněvkovice, hasiva a hasicí příslušenství Hněvkovice, Tepostop Hněvkovice, firestop Hněvkovice, hasicí systémy Hněvkovice, hasicí zařízení Hněvkovice, hasicí přístroje Hněvkovice, požární ochrana Hněvkovice, stabilní hasicí zařízení Hněvkovice, lokální stabilní hasicí zařízení Hněvkovice, automatický hasicí systém Hněvkovice, samočinný hasicí systém Hněvkovice, hasit CO2 Hněvkovice, hasit oxid uhličitý Hněvkovice, hasit s inergen Hněvkovice, čisté hasivo Hněvkovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hněvkovice, vodní hasící přístroj Hněvkovice, sněhový hasící přístroj Hněvkovice, pěnový hasící přístroj Hněvkovice, požární zabezpečení Hněvkovice, požární bezpečnost Hněvkovice, protipožární ochrana Hněvkovice, servisní organizace hasících přístrojů Hněvkovice, hasící syytémy serverovny Hněvkovice,hasící filter Hněvkovice, hasící přístroje pro cnc stroje Hněvkovice, hasící systémy pro autobusy Hněvkovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.