Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hněvčeves

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hněvčeves, hasicí přístroje Hněvčeves, školení na hasicí přístroje Hněvčeves, prodej hasicích systémů Hněvčeves, prodej hasicích přístrojů Hněvčeves, hasiva a hasicí příslušenství Hněvčeves, Tepostop Hněvčeves, firestop Hněvčeves, hasicí systémy Hněvčeves, hasicí zařízení Hněvčeves, hasicí přístroje Hněvčeves, požární ochrana Hněvčeves, stabilní hasicí zařízení Hněvčeves, lokální stabilní hasicí zařízení Hněvčeves, automatický hasicí systém Hněvčeves, samočinný hasicí systém Hněvčeves, hasit CO2 Hněvčeves, hasit oxid uhličitý Hněvčeves, hasit s inergen Hněvčeves, čisté hasivo Hněvčeves, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hněvčeves, vodní hasící přístroj Hněvčeves, sněhový hasící přístroj Hněvčeves, pěnový hasící přístroj Hněvčeves, požární zabezpečení Hněvčeves, požární bezpečnost Hněvčeves, protipožární ochrana Hněvčeves, servisní organizace hasících přístrojů Hněvčeves, hasící syytémy serverovny Hněvčeves,hasící filter Hněvčeves, hasící přístroje pro cnc stroje Hněvčeves, hasící systémy pro autobusy Hněvčeves, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.