Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hnátnice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hnátnice, hasicí přístroje Hnátnice, školení na hasicí přístroje Hnátnice, prodej hasicích systémů Hnátnice, prodej hasicích přístrojů Hnátnice, hasiva a hasicí příslušenství Hnátnice, Tepostop Hnátnice, firestop Hnátnice, hasicí systémy Hnátnice, hasicí zařízení Hnátnice, hasicí přístroje Hnátnice, požární ochrana Hnátnice, stabilní hasicí zařízení Hnátnice, lokální stabilní hasicí zařízení Hnátnice, automatický hasicí systém Hnátnice, samočinný hasicí systém Hnátnice, hasit CO2 Hnátnice, hasit oxid uhličitý Hnátnice, hasit s inergen Hnátnice, čisté hasivo Hnátnice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hnátnice, vodní hasící přístroj Hnátnice, sněhový hasící přístroj Hnátnice, pěnový hasící přístroj Hnátnice, požární zabezpečení Hnátnice, požární bezpečnost Hnátnice, protipožární ochrana Hnátnice, servisní organizace hasících přístrojů Hnátnice, hasící syytémy serverovny Hnátnice,hasící filter Hnátnice, hasící přístroje pro cnc stroje Hnátnice, hasící systémy pro autobusy Hnátnice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.