Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hnanice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hnanice, hasicí přístroje Hnanice, školení na hasicí přístroje Hnanice, prodej hasicích systémů Hnanice, prodej hasicích přístrojů Hnanice, hasiva a hasicí příslušenství Hnanice, Tepostop Hnanice, firestop Hnanice, hasicí systémy Hnanice, hasicí zařízení Hnanice, hasicí přístroje Hnanice, požární ochrana Hnanice, stabilní hasicí zařízení Hnanice, lokální stabilní hasicí zařízení Hnanice, automatický hasicí systém Hnanice, samočinný hasicí systém Hnanice, hasit CO2 Hnanice, hasit oxid uhličitý Hnanice, hasit s inergen Hnanice, čisté hasivo Hnanice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hnanice, vodní hasící přístroj Hnanice, sněhový hasící přístroj Hnanice, pěnový hasící přístroj Hnanice, požární zabezpečení Hnanice, požární bezpečnost Hnanice, protipožární ochrana Hnanice, servisní organizace hasících přístrojů Hnanice, hasící syytémy serverovny Hnanice,hasící filter Hnanice, hasící přístroje pro cnc stroje Hnanice, hasící systémy pro autobusy Hnanice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.