Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hnačov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hnačov, hasicí přístroje Hnačov, školení na hasicí přístroje Hnačov, prodej hasicích systémů Hnačov, prodej hasicích přístrojů Hnačov, hasiva a hasicí příslušenství Hnačov, Tepostop Hnačov, firestop Hnačov, hasicí systémy Hnačov, hasicí zařízení Hnačov, hasicí přístroje Hnačov, požární ochrana Hnačov, stabilní hasicí zařízení Hnačov, lokální stabilní hasicí zařízení Hnačov, automatický hasicí systém Hnačov, samočinný hasicí systém Hnačov, hasit CO2 Hnačov, hasit oxid uhličitý Hnačov, hasit s inergen Hnačov, čisté hasivo Hnačov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hnačov, vodní hasící přístroj Hnačov, sněhový hasící přístroj Hnačov, pěnový hasící přístroj Hnačov, požární zabezpečení Hnačov, požární bezpečnost Hnačov, protipožární ochrana Hnačov, servisní organizace hasících přístrojů Hnačov, hasící syytémy serverovny Hnačov,hasící filter Hnačov, hasící přístroje pro cnc stroje Hnačov, hasící systémy pro autobusy Hnačov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.