Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hlušovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hlušovice, hasicí přístroje Hlušovice, školení na hasicí přístroje Hlušovice, prodej hasicích systémů Hlušovice, prodej hasicích přístrojů Hlušovice, hasiva a hasicí příslušenství Hlušovice, Tepostop Hlušovice, firestop Hlušovice, hasicí systémy Hlušovice, hasicí zařízení Hlušovice, hasicí přístroje Hlušovice, požární ochrana Hlušovice, stabilní hasicí zařízení Hlušovice, lokální stabilní hasicí zařízení Hlušovice, automatický hasicí systém Hlušovice, samočinný hasicí systém Hlušovice, hasit CO2 Hlušovice, hasit oxid uhličitý Hlušovice, hasit s inergen Hlušovice, čisté hasivo Hlušovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hlušovice, vodní hasící přístroj Hlušovice, sněhový hasící přístroj Hlušovice, pěnový hasící přístroj Hlušovice, požární zabezpečení Hlušovice, požární bezpečnost Hlušovice, protipožární ochrana Hlušovice, servisní organizace hasících přístrojů Hlušovice, hasící syytémy serverovny Hlušovice,hasící filter Hlušovice, hasící přístroje pro cnc stroje Hlušovice, hasící systémy pro autobusy Hlušovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.