Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hlušice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hlušice, hasicí přístroje Hlušice, školení na hasicí přístroje Hlušice, prodej hasicích systémů Hlušice, prodej hasicích přístrojů Hlušice, hasiva a hasicí příslušenství Hlušice, Tepostop Hlušice, firestop Hlušice, hasicí systémy Hlušice, hasicí zařízení Hlušice, hasicí přístroje Hlušice, požární ochrana Hlušice, stabilní hasicí zařízení Hlušice, lokální stabilní hasicí zařízení Hlušice, automatický hasicí systém Hlušice, samočinný hasicí systém Hlušice, hasit CO2 Hlušice, hasit oxid uhličitý Hlušice, hasit s inergen Hlušice, čisté hasivo Hlušice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hlušice, vodní hasící přístroj Hlušice, sněhový hasící přístroj Hlušice, pěnový hasící přístroj Hlušice, požární zabezpečení Hlušice, požární bezpečnost Hlušice, protipožární ochrana Hlušice, servisní organizace hasících přístrojů Hlušice, hasící syytémy serverovny Hlušice,hasící filter Hlušice, hasící přístroje pro cnc stroje Hlušice, hasící systémy pro autobusy Hlušice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.