Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hlupín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hlupín, hasicí přístroje Hlupín, školení na hasicí přístroje Hlupín, prodej hasicích systémů Hlupín, prodej hasicích přístrojů Hlupín, hasiva a hasicí příslušenství Hlupín, Tepostop Hlupín, firestop Hlupín, hasicí systémy Hlupín, hasicí zařízení Hlupín, hasicí přístroje Hlupín, požární ochrana Hlupín, stabilní hasicí zařízení Hlupín, lokální stabilní hasicí zařízení Hlupín, automatický hasicí systém Hlupín, samočinný hasicí systém Hlupín, hasit CO2 Hlupín, hasit oxid uhličitý Hlupín, hasit s inergen Hlupín, čisté hasivo Hlupín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hlupín, vodní hasící přístroj Hlupín, sněhový hasící přístroj Hlupín, pěnový hasící přístroj Hlupín, požární zabezpečení Hlupín, požární bezpečnost Hlupín, protipožární ochrana Hlupín, servisní organizace hasících přístrojů Hlupín, hasící syytémy serverovny Hlupín,hasící filter Hlupín, hasící přístroje pro cnc stroje Hlupín, hasící systémy pro autobusy Hlupín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.