Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hluk

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hluk, hasicí přístroje Hluk, školení na hasicí přístroje Hluk, prodej hasicích systémů Hluk, prodej hasicích přístrojů Hluk, hasiva a hasicí příslušenství Hluk, Tepostop Hluk, firestop Hluk, hasicí systémy Hluk, hasicí zařízení Hluk, hasicí přístroje Hluk, požární ochrana Hluk, stabilní hasicí zařízení Hluk, lokální stabilní hasicí zařízení Hluk, automatický hasicí systém Hluk, samočinný hasicí systém Hluk, hasit CO2 Hluk, hasit oxid uhličitý Hluk, hasit s inergen Hluk, čisté hasivo Hluk, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hluk, vodní hasící přístroj Hluk, sněhový hasící přístroj Hluk, pěnový hasící přístroj Hluk, požární zabezpečení Hluk, požární bezpečnost Hluk, protipožární ochrana Hluk, servisní organizace hasících přístrojů Hluk, hasící syytémy serverovny Hluk,hasící filter Hluk, hasící přístroje pro cnc stroje Hluk, hasící systémy pro autobusy Hluk, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.