Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hlučín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hlučín, hasicí přístroje Hlučín, školení na hasicí přístroje Hlučín, prodej hasicích systémů Hlučín, prodej hasicích přístrojů Hlučín, hasiva a hasicí příslušenství Hlučín, Tepostop Hlučín, firestop Hlučín, hasicí systémy Hlučín, hasicí zařízení Hlučín, hasicí přístroje Hlučín, požární ochrana Hlučín, stabilní hasicí zařízení Hlučín, lokální stabilní hasicí zařízení Hlučín, automatický hasicí systém Hlučín, samočinný hasicí systém Hlučín, hasit CO2 Hlučín, hasit oxid uhličitý Hlučín, hasit s inergen Hlučín, čisté hasivo Hlučín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hlučín, vodní hasící přístroj Hlučín, sněhový hasící přístroj Hlučín, pěnový hasící přístroj Hlučín, požární zabezpečení Hlučín, požární bezpečnost Hlučín, protipožární ochrana Hlučín, servisní organizace hasících přístrojů Hlučín, hasící syytémy serverovny Hlučín,hasící filter Hlučín, hasící přístroje pro cnc stroje Hlučín, hasící systémy pro autobusy Hlučín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.