Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hluchov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hluchov, hasicí přístroje Hluchov, školení na hasicí přístroje Hluchov, prodej hasicích systémů Hluchov, prodej hasicích přístrojů Hluchov, hasiva a hasicí příslušenství Hluchov, Tepostop Hluchov, firestop Hluchov, hasicí systémy Hluchov, hasicí zařízení Hluchov, hasicí přístroje Hluchov, požární ochrana Hluchov, stabilní hasicí zařízení Hluchov, lokální stabilní hasicí zařízení Hluchov, automatický hasicí systém Hluchov, samočinný hasicí systém Hluchov, hasit CO2 Hluchov, hasit oxid uhličitý Hluchov, hasit s inergen Hluchov, čisté hasivo Hluchov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hluchov, vodní hasící přístroj Hluchov, sněhový hasící přístroj Hluchov, pěnový hasící přístroj Hluchov, požární zabezpečení Hluchov, požární bezpečnost Hluchov, protipožární ochrana Hluchov, servisní organizace hasících přístrojů Hluchov, hasící syytémy serverovny Hluchov,hasící filter Hluchov, hasící přístroje pro cnc stroje Hluchov, hasící systémy pro autobusy Hluchov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.