Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hlubyně

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hlubyně, hasicí přístroje Hlubyně, školení na hasicí přístroje Hlubyně, prodej hasicích systémů Hlubyně, prodej hasicích přístrojů Hlubyně, hasiva a hasicí příslušenství Hlubyně, Tepostop Hlubyně, firestop Hlubyně, hasicí systémy Hlubyně, hasicí zařízení Hlubyně, hasicí přístroje Hlubyně, požární ochrana Hlubyně, stabilní hasicí zařízení Hlubyně, lokální stabilní hasicí zařízení Hlubyně, automatický hasicí systém Hlubyně, samočinný hasicí systém Hlubyně, hasit CO2 Hlubyně, hasit oxid uhličitý Hlubyně, hasit s inergen Hlubyně, čisté hasivo Hlubyně, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hlubyně, vodní hasící přístroj Hlubyně, sněhový hasící přístroj Hlubyně, pěnový hasící přístroj Hlubyně, požární zabezpečení Hlubyně, požární bezpečnost Hlubyně, protipožární ochrana Hlubyně, servisní organizace hasících přístrojů Hlubyně, hasící syytémy serverovny Hlubyně,hasící filter Hlubyně, hasící přístroje pro cnc stroje Hlubyně, hasící systémy pro autobusy Hlubyně, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.