Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hluboš

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hluboš, hasicí přístroje Hluboš, školení na hasicí přístroje Hluboš, prodej hasicích systémů Hluboš, prodej hasicích přístrojů Hluboš, hasiva a hasicí příslušenství Hluboš, Tepostop Hluboš, firestop Hluboš, hasicí systémy Hluboš, hasicí zařízení Hluboš, hasicí přístroje Hluboš, požární ochrana Hluboš, stabilní hasicí zařízení Hluboš, lokální stabilní hasicí zařízení Hluboš, automatický hasicí systém Hluboš, samočinný hasicí systém Hluboš, hasit CO2 Hluboš, hasit oxid uhličitý Hluboš, hasit s inergen Hluboš, čisté hasivo Hluboš, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hluboš, vodní hasící přístroj Hluboš, sněhový hasící přístroj Hluboš, pěnový hasící přístroj Hluboš, požární zabezpečení Hluboš, požární bezpečnost Hluboš, protipožární ochrana Hluboš, servisní organizace hasících přístrojů Hluboš, hasící syytémy serverovny Hluboš,hasící filter Hluboš, hasící přístroje pro cnc stroje Hluboš, hasící systémy pro autobusy Hluboš, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.