Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hluboké Mašůvky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hluboké Mašůvky, hasicí přístroje Hluboké Mašůvky, školení na hasicí přístroje Hluboké Mašůvky, prodej hasicích systémů Hluboké Mašůvky, prodej hasicích přístrojů Hluboké Mašůvky, hasiva a hasicí příslušenství Hluboké Mašůvky, Tepostop Hluboké Mašůvky, firestop Hluboké Mašůvky, hasicí systémy Hluboké Mašůvky, hasicí zařízení Hluboké Mašůvky, hasicí přístroje Hluboké Mašůvky, požární ochrana Hluboké Mašůvky, stabilní hasicí zařízení Hluboké Mašůvky, lokální stabilní hasicí zařízení Hluboké Mašůvky, automatický hasicí systém Hluboké Mašůvky, samočinný hasicí systém Hluboké Mašůvky, hasit CO2 Hluboké Mašůvky, hasit oxid uhličitý Hluboké Mašůvky, hasit s inergen Hluboké Mašůvky, čisté hasivo Hluboké Mašůvky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hluboké Mašůvky, vodní hasící přístroj Hluboké Mašůvky, sněhový hasící přístroj Hluboké Mašůvky, pěnový hasící přístroj Hluboké Mašůvky, požární zabezpečení Hluboké Mašůvky, požární bezpečnost Hluboké Mašůvky, protipožární ochrana Hluboké Mašůvky, servisní organizace hasících přístrojů Hluboké Mašůvky, hasící syytémy serverovny Hluboké Mašůvky,hasící filter Hluboké Mašůvky, hasící přístroje pro cnc stroje Hluboké Mašůvky, hasící systémy pro autobusy Hluboké Mašůvky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.