Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hluboké Dvory

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hluboké Dvory, hasicí přístroje Hluboké Dvory, školení na hasicí přístroje Hluboké Dvory, prodej hasicích systémů Hluboké Dvory, prodej hasicích přístrojů Hluboké Dvory, hasiva a hasicí příslušenství Hluboké Dvory, Tepostop Hluboké Dvory, firestop Hluboké Dvory, hasicí systémy Hluboké Dvory, hasicí zařízení Hluboké Dvory, hasicí přístroje Hluboké Dvory, požární ochrana Hluboké Dvory, stabilní hasicí zařízení Hluboké Dvory, lokální stabilní hasicí zařízení Hluboké Dvory, automatický hasicí systém Hluboké Dvory, samočinný hasicí systém Hluboké Dvory, hasit CO2 Hluboké Dvory, hasit oxid uhličitý Hluboké Dvory, hasit s inergen Hluboké Dvory, čisté hasivo Hluboké Dvory, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hluboké Dvory, vodní hasící přístroj Hluboké Dvory, sněhový hasící přístroj Hluboké Dvory, pěnový hasící přístroj Hluboké Dvory, požární zabezpečení Hluboké Dvory, požární bezpečnost Hluboké Dvory, protipožární ochrana Hluboké Dvory, servisní organizace hasících přístrojů Hluboké Dvory, hasící syytémy serverovny Hluboké Dvory,hasící filter Hluboké Dvory, hasící přístroje pro cnc stroje Hluboké Dvory, hasící systémy pro autobusy Hluboké Dvory, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.