Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hluboké

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hluboké, hasicí přístroje Hluboké, školení na hasicí přístroje Hluboké, prodej hasicích systémů Hluboké, prodej hasicích přístrojů Hluboké, hasiva a hasicí příslušenství Hluboké, Tepostop Hluboké, firestop Hluboké, hasicí systémy Hluboké, hasicí zařízení Hluboké, hasicí přístroje Hluboké, požární ochrana Hluboké, stabilní hasicí zařízení Hluboké, lokální stabilní hasicí zařízení Hluboké, automatický hasicí systém Hluboké, samočinný hasicí systém Hluboké, hasit CO2 Hluboké, hasit oxid uhličitý Hluboké, hasit s inergen Hluboké, čisté hasivo Hluboké, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hluboké, vodní hasící přístroj Hluboké, sněhový hasící přístroj Hluboké, pěnový hasící přístroj Hluboké, požární zabezpečení Hluboké, požární bezpečnost Hluboké, protipožární ochrana Hluboké, servisní organizace hasících přístrojů Hluboké, hasící syytémy serverovny Hluboké,hasící filter Hluboké, hasící přístroje pro cnc stroje Hluboké, hasící systémy pro autobusy Hluboké, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.