Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hluboká

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hluboká, hasicí přístroje Hluboká, školení na hasicí přístroje Hluboká, prodej hasicích systémů Hluboká, prodej hasicích přístrojů Hluboká, hasiva a hasicí příslušenství Hluboká, Tepostop Hluboká, firestop Hluboká, hasicí systémy Hluboká, hasicí zařízení Hluboká, hasicí přístroje Hluboká, požární ochrana Hluboká, stabilní hasicí zařízení Hluboká, lokální stabilní hasicí zařízení Hluboká, automatický hasicí systém Hluboká, samočinný hasicí systém Hluboká, hasit CO2 Hluboká, hasit oxid uhličitý Hluboká, hasit s inergen Hluboká, čisté hasivo Hluboká, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hluboká, vodní hasící přístroj Hluboká, sněhový hasící přístroj Hluboká, pěnový hasící přístroj Hluboká, požární zabezpečení Hluboká, požární bezpečnost Hluboká, protipožární ochrana Hluboká, servisní organizace hasících přístrojů Hluboká, hasící syytémy serverovny Hluboká,hasící filter Hluboká, hasící přístroje pro cnc stroje Hluboká, hasící systémy pro autobusy Hluboká, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.