Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hlubočky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hlubočky, hasicí přístroje Hlubočky, školení na hasicí přístroje Hlubočky, prodej hasicích systémů Hlubočky, prodej hasicích přístrojů Hlubočky, hasiva a hasicí příslušenství Hlubočky, Tepostop Hlubočky, firestop Hlubočky, hasicí systémy Hlubočky, hasicí zařízení Hlubočky, hasicí přístroje Hlubočky, požární ochrana Hlubočky, stabilní hasicí zařízení Hlubočky, lokální stabilní hasicí zařízení Hlubočky, automatický hasicí systém Hlubočky, samočinný hasicí systém Hlubočky, hasit CO2 Hlubočky, hasit oxid uhličitý Hlubočky, hasit s inergen Hlubočky, čisté hasivo Hlubočky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hlubočky, vodní hasící přístroj Hlubočky, sněhový hasící přístroj Hlubočky, pěnový hasící přístroj Hlubočky, požární zabezpečení Hlubočky, požární bezpečnost Hlubočky, protipožární ochrana Hlubočky, servisní organizace hasících přístrojů Hlubočky, hasící syytémy serverovny Hlubočky,hasící filter Hlubočky, hasící přístroje pro cnc stroje Hlubočky, hasící systémy pro autobusy Hlubočky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.