Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hlubočec

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hlubočec, hasicí přístroje Hlubočec, školení na hasicí přístroje Hlubočec, prodej hasicích systémů Hlubočec, prodej hasicích přístrojů Hlubočec, hasiva a hasicí příslušenství Hlubočec, Tepostop Hlubočec, firestop Hlubočec, hasicí systémy Hlubočec, hasicí zařízení Hlubočec, hasicí přístroje Hlubočec, požární ochrana Hlubočec, stabilní hasicí zařízení Hlubočec, lokální stabilní hasicí zařízení Hlubočec, automatický hasicí systém Hlubočec, samočinný hasicí systém Hlubočec, hasit CO2 Hlubočec, hasit oxid uhličitý Hlubočec, hasit s inergen Hlubočec, čisté hasivo Hlubočec, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hlubočec, vodní hasící přístroj Hlubočec, sněhový hasící přístroj Hlubočec, pěnový hasící přístroj Hlubočec, požární zabezpečení Hlubočec, požární bezpečnost Hlubočec, protipožární ochrana Hlubočec, servisní organizace hasících přístrojů Hlubočec, hasící syytémy serverovny Hlubočec,hasící filter Hlubočec, hasící přístroje pro cnc stroje Hlubočec, hasící systémy pro autobusy Hlubočec, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.