Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hlubočany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hlubočany, hasicí přístroje Hlubočany, školení na hasicí přístroje Hlubočany, prodej hasicích systémů Hlubočany, prodej hasicích přístrojů Hlubočany, hasiva a hasicí příslušenství Hlubočany, Tepostop Hlubočany, firestop Hlubočany, hasicí systémy Hlubočany, hasicí zařízení Hlubočany, hasicí přístroje Hlubočany, požární ochrana Hlubočany, stabilní hasicí zařízení Hlubočany, lokální stabilní hasicí zařízení Hlubočany, automatický hasicí systém Hlubočany, samočinný hasicí systém Hlubočany, hasit CO2 Hlubočany, hasit oxid uhličitý Hlubočany, hasit s inergen Hlubočany, čisté hasivo Hlubočany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hlubočany, vodní hasící přístroj Hlubočany, sněhový hasící přístroj Hlubočany, pěnový hasící přístroj Hlubočany, požární zabezpečení Hlubočany, požární bezpečnost Hlubočany, protipožární ochrana Hlubočany, servisní organizace hasících přístrojů Hlubočany, hasící syytémy serverovny Hlubočany,hasící filter Hlubočany, hasící přístroje pro cnc stroje Hlubočany, hasící systémy pro autobusy Hlubočany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.