Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hlohovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hlohovice, hasicí přístroje Hlohovice, školení na hasicí přístroje Hlohovice, prodej hasicích systémů Hlohovice, prodej hasicích přístrojů Hlohovice, hasiva a hasicí příslušenství Hlohovice, Tepostop Hlohovice, firestop Hlohovice, hasicí systémy Hlohovice, hasicí zařízení Hlohovice, hasicí přístroje Hlohovice, požární ochrana Hlohovice, stabilní hasicí zařízení Hlohovice, lokální stabilní hasicí zařízení Hlohovice, automatický hasicí systém Hlohovice, samočinný hasicí systém Hlohovice, hasit CO2 Hlohovice, hasit oxid uhličitý Hlohovice, hasit s inergen Hlohovice, čisté hasivo Hlohovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hlohovice, vodní hasící přístroj Hlohovice, sněhový hasící přístroj Hlohovice, pěnový hasící přístroj Hlohovice, požární zabezpečení Hlohovice, požární bezpečnost Hlohovice, protipožární ochrana Hlohovice, servisní organizace hasících přístrojů Hlohovice, hasící syytémy serverovny Hlohovice,hasící filter Hlohovice, hasící přístroje pro cnc stroje Hlohovice, hasící systémy pro autobusy Hlohovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.