Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hlohovec

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hlohovec, hasicí přístroje Hlohovec, školení na hasicí přístroje Hlohovec, prodej hasicích systémů Hlohovec, prodej hasicích přístrojů Hlohovec, hasiva a hasicí příslušenství Hlohovec, Tepostop Hlohovec, firestop Hlohovec, hasicí systémy Hlohovec, hasicí zařízení Hlohovec, hasicí přístroje Hlohovec, požární ochrana Hlohovec, stabilní hasicí zařízení Hlohovec, lokální stabilní hasicí zařízení Hlohovec, automatický hasicí systém Hlohovec, samočinný hasicí systém Hlohovec, hasit CO2 Hlohovec, hasit oxid uhličitý Hlohovec, hasit s inergen Hlohovec, čisté hasivo Hlohovec, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hlohovec, vodní hasící přístroj Hlohovec, sněhový hasící přístroj Hlohovec, pěnový hasící přístroj Hlohovec, požární zabezpečení Hlohovec, požární bezpečnost Hlohovec, protipožární ochrana Hlohovec, servisní organizace hasících přístrojů Hlohovec, hasící syytémy serverovny Hlohovec,hasící filter Hlohovec, hasící přístroje pro cnc stroje Hlohovec, hasící systémy pro autobusy Hlohovec, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.