Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hlohovčice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hlohovčice, hasicí přístroje Hlohovčice, školení na hasicí přístroje Hlohovčice, prodej hasicích systémů Hlohovčice, prodej hasicích přístrojů Hlohovčice, hasiva a hasicí příslušenství Hlohovčice, Tepostop Hlohovčice, firestop Hlohovčice, hasicí systémy Hlohovčice, hasicí zařízení Hlohovčice, hasicí přístroje Hlohovčice, požární ochrana Hlohovčice, stabilní hasicí zařízení Hlohovčice, lokální stabilní hasicí zařízení Hlohovčice, automatický hasicí systém Hlohovčice, samočinný hasicí systém Hlohovčice, hasit CO2 Hlohovčice, hasit oxid uhličitý Hlohovčice, hasit s inergen Hlohovčice, čisté hasivo Hlohovčice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hlohovčice, vodní hasící přístroj Hlohovčice, sněhový hasící přístroj Hlohovčice, pěnový hasící přístroj Hlohovčice, požární zabezpečení Hlohovčice, požární bezpečnost Hlohovčice, protipožární ochrana Hlohovčice, servisní organizace hasících přístrojů Hlohovčice, hasící syytémy serverovny Hlohovčice,hasící filter Hlohovčice, hasící přístroje pro cnc stroje Hlohovčice, hasící systémy pro autobusy Hlohovčice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.