Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hlohová

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hlohová, hasicí přístroje Hlohová, školení na hasicí přístroje Hlohová, prodej hasicích systémů Hlohová, prodej hasicích přístrojů Hlohová, hasiva a hasicí příslušenství Hlohová, Tepostop Hlohová, firestop Hlohová, hasicí systémy Hlohová, hasicí zařízení Hlohová, hasicí přístroje Hlohová, požární ochrana Hlohová, stabilní hasicí zařízení Hlohová, lokální stabilní hasicí zařízení Hlohová, automatický hasicí systém Hlohová, samočinný hasicí systém Hlohová, hasit CO2 Hlohová, hasit oxid uhličitý Hlohová, hasit s inergen Hlohová, čisté hasivo Hlohová, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hlohová, vodní hasící přístroj Hlohová, sněhový hasící přístroj Hlohová, pěnový hasící přístroj Hlohová, požární zabezpečení Hlohová, požární bezpečnost Hlohová, protipožární ochrana Hlohová, servisní organizace hasících přístrojů Hlohová, hasící syytémy serverovny Hlohová,hasící filter Hlohová, hasící přístroje pro cnc stroje Hlohová, hasící systémy pro autobusy Hlohová, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.