Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hlízov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hlízov, hasicí přístroje Hlízov, školení na hasicí přístroje Hlízov, prodej hasicích systémů Hlízov, prodej hasicích přístrojů Hlízov, hasiva a hasicí příslušenství Hlízov, Tepostop Hlízov, firestop Hlízov, hasicí systémy Hlízov, hasicí zařízení Hlízov, hasicí přístroje Hlízov, požární ochrana Hlízov, stabilní hasicí zařízení Hlízov, lokální stabilní hasicí zařízení Hlízov, automatický hasicí systém Hlízov, samočinný hasicí systém Hlízov, hasit CO2 Hlízov, hasit oxid uhličitý Hlízov, hasit s inergen Hlízov, čisté hasivo Hlízov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hlízov, vodní hasící přístroj Hlízov, sněhový hasící přístroj Hlízov, pěnový hasící přístroj Hlízov, požární zabezpečení Hlízov, požární bezpečnost Hlízov, protipožární ochrana Hlízov, servisní organizace hasících přístrojů Hlízov, hasící syytémy serverovny Hlízov,hasící filter Hlízov, hasící přístroje pro cnc stroje Hlízov, hasící systémy pro autobusy Hlízov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.