Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hlinná

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hlinná, hasicí přístroje Hlinná, školení na hasicí přístroje Hlinná, prodej hasicích systémů Hlinná, prodej hasicích přístrojů Hlinná, hasiva a hasicí příslušenství Hlinná, Tepostop Hlinná, firestop Hlinná, hasicí systémy Hlinná, hasicí zařízení Hlinná, hasicí přístroje Hlinná, požární ochrana Hlinná, stabilní hasicí zařízení Hlinná, lokální stabilní hasicí zařízení Hlinná, automatický hasicí systém Hlinná, samočinný hasicí systém Hlinná, hasit CO2 Hlinná, hasit oxid uhličitý Hlinná, hasit s inergen Hlinná, čisté hasivo Hlinná, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hlinná, vodní hasící přístroj Hlinná, sněhový hasící přístroj Hlinná, pěnový hasící přístroj Hlinná, požární zabezpečení Hlinná, požární bezpečnost Hlinná, protipožární ochrana Hlinná, servisní organizace hasících přístrojů Hlinná, hasící syytémy serverovny Hlinná,hasící filter Hlinná, hasící přístroje pro cnc stroje Hlinná, hasící systémy pro autobusy Hlinná, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.