Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hlinka

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hlinka, hasicí přístroje Hlinka, školení na hasicí přístroje Hlinka, prodej hasicích systémů Hlinka, prodej hasicích přístrojů Hlinka, hasiva a hasicí příslušenství Hlinka, Tepostop Hlinka, firestop Hlinka, hasicí systémy Hlinka, hasicí zařízení Hlinka, hasicí přístroje Hlinka, požární ochrana Hlinka, stabilní hasicí zařízení Hlinka, lokální stabilní hasicí zařízení Hlinka, automatický hasicí systém Hlinka, samočinný hasicí systém Hlinka, hasit CO2 Hlinka, hasit oxid uhličitý Hlinka, hasit s inergen Hlinka, čisté hasivo Hlinka, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hlinka, vodní hasící přístroj Hlinka, sněhový hasící přístroj Hlinka, pěnový hasící přístroj Hlinka, požární zabezpečení Hlinka, požární bezpečnost Hlinka, protipožární ochrana Hlinka, servisní organizace hasících přístrojů Hlinka, hasící syytémy serverovny Hlinka,hasící filter Hlinka, hasící přístroje pro cnc stroje Hlinka, hasící systémy pro autobusy Hlinka, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.