Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hlince

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hlince, hasicí přístroje Hlince, školení na hasicí přístroje Hlince, prodej hasicích systémů Hlince, prodej hasicích přístrojů Hlince, hasiva a hasicí příslušenství Hlince, Tepostop Hlince, firestop Hlince, hasicí systémy Hlince, hasicí zařízení Hlince, hasicí přístroje Hlince, požární ochrana Hlince, stabilní hasicí zařízení Hlince, lokální stabilní hasicí zařízení Hlince, automatický hasicí systém Hlince, samočinný hasicí systém Hlince, hasit CO2 Hlince, hasit oxid uhličitý Hlince, hasit s inergen Hlince, čisté hasivo Hlince, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hlince, vodní hasící přístroj Hlince, sněhový hasící přístroj Hlince, pěnový hasící přístroj Hlince, požární zabezpečení Hlince, požární bezpečnost Hlince, protipožární ochrana Hlince, servisní organizace hasících přístrojů Hlince, hasící syytémy serverovny Hlince,hasící filter Hlince, hasící přístroje pro cnc stroje Hlince, hasící systémy pro autobusy Hlince, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.