Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hlína

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hlína, hasicí přístroje Hlína, školení na hasicí přístroje Hlína, prodej hasicích systémů Hlína, prodej hasicích přístrojů Hlína, hasiva a hasicí příslušenství Hlína, Tepostop Hlína, firestop Hlína, hasicí systémy Hlína, hasicí zařízení Hlína, hasicí přístroje Hlína, požární ochrana Hlína, stabilní hasicí zařízení Hlína, lokální stabilní hasicí zařízení Hlína, automatický hasicí systém Hlína, samočinný hasicí systém Hlína, hasit CO2 Hlína, hasit oxid uhličitý Hlína, hasit s inergen Hlína, čisté hasivo Hlína, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hlína, vodní hasící přístroj Hlína, sněhový hasící přístroj Hlína, pěnový hasící přístroj Hlína, požární zabezpečení Hlína, požární bezpečnost Hlína, protipožární ochrana Hlína, servisní organizace hasících přístrojů Hlína, hasící syytémy serverovny Hlína,hasící filter Hlína, hasící přístroje pro cnc stroje Hlína, hasící systémy pro autobusy Hlína, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.