Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hlavňovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hlavňovice, hasicí přístroje Hlavňovice, školení na hasicí přístroje Hlavňovice, prodej hasicích systémů Hlavňovice, prodej hasicích přístrojů Hlavňovice, hasiva a hasicí příslušenství Hlavňovice, Tepostop Hlavňovice, firestop Hlavňovice, hasicí systémy Hlavňovice, hasicí zařízení Hlavňovice, hasicí přístroje Hlavňovice, požární ochrana Hlavňovice, stabilní hasicí zařízení Hlavňovice, lokální stabilní hasicí zařízení Hlavňovice, automatický hasicí systém Hlavňovice, samočinný hasicí systém Hlavňovice, hasit CO2 Hlavňovice, hasit oxid uhličitý Hlavňovice, hasit s inergen Hlavňovice, čisté hasivo Hlavňovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hlavňovice, vodní hasící přístroj Hlavňovice, sněhový hasící přístroj Hlavňovice, pěnový hasící přístroj Hlavňovice, požární zabezpečení Hlavňovice, požární bezpečnost Hlavňovice, protipožární ochrana Hlavňovice, servisní organizace hasících přístrojů Hlavňovice, hasící syytémy serverovny Hlavňovice,hasící filter Hlavňovice, hasící přístroje pro cnc stroje Hlavňovice, hasící systémy pro autobusy Hlavňovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.