Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hlavnice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hlavnice, hasicí přístroje Hlavnice, školení na hasicí přístroje Hlavnice, prodej hasicích systémů Hlavnice, prodej hasicích přístrojů Hlavnice, hasiva a hasicí příslušenství Hlavnice, Tepostop Hlavnice, firestop Hlavnice, hasicí systémy Hlavnice, hasicí zařízení Hlavnice, hasicí přístroje Hlavnice, požární ochrana Hlavnice, stabilní hasicí zařízení Hlavnice, lokální stabilní hasicí zařízení Hlavnice, automatický hasicí systém Hlavnice, samočinný hasicí systém Hlavnice, hasit CO2 Hlavnice, hasit oxid uhličitý Hlavnice, hasit s inergen Hlavnice, čisté hasivo Hlavnice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hlavnice, vodní hasící přístroj Hlavnice, sněhový hasící přístroj Hlavnice, pěnový hasící přístroj Hlavnice, požární zabezpečení Hlavnice, požární bezpečnost Hlavnice, protipožární ochrana Hlavnice, servisní organizace hasících přístrojů Hlavnice, hasící syytémy serverovny Hlavnice,hasící filter Hlavnice, hasící přístroje pro cnc stroje Hlavnice, hasící systémy pro autobusy Hlavnice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.