Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hlavice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hlavice, hasicí přístroje Hlavice, školení na hasicí přístroje Hlavice, prodej hasicích systémů Hlavice, prodej hasicích přístrojů Hlavice, hasiva a hasicí příslušenství Hlavice, Tepostop Hlavice, firestop Hlavice, hasicí systémy Hlavice, hasicí zařízení Hlavice, hasicí přístroje Hlavice, požární ochrana Hlavice, stabilní hasicí zařízení Hlavice, lokální stabilní hasicí zařízení Hlavice, automatický hasicí systém Hlavice, samočinný hasicí systém Hlavice, hasit CO2 Hlavice, hasit oxid uhličitý Hlavice, hasit s inergen Hlavice, čisté hasivo Hlavice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hlavice, vodní hasící přístroj Hlavice, sněhový hasící přístroj Hlavice, pěnový hasící přístroj Hlavice, požární zabezpečení Hlavice, požární bezpečnost Hlavice, protipožární ochrana Hlavice, servisní organizace hasících přístrojů Hlavice, hasící syytémy serverovny Hlavice,hasící filter Hlavice, hasící přístroje pro cnc stroje Hlavice, hasící systémy pro autobusy Hlavice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.