Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hlavenec

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hlavenec, hasicí přístroje Hlavenec, školení na hasicí přístroje Hlavenec, prodej hasicích systémů Hlavenec, prodej hasicích přístrojů Hlavenec, hasiva a hasicí příslušenství Hlavenec, Tepostop Hlavenec, firestop Hlavenec, hasicí systémy Hlavenec, hasicí zařízení Hlavenec, hasicí přístroje Hlavenec, požární ochrana Hlavenec, stabilní hasicí zařízení Hlavenec, lokální stabilní hasicí zařízení Hlavenec, automatický hasicí systém Hlavenec, samočinný hasicí systém Hlavenec, hasit CO2 Hlavenec, hasit oxid uhličitý Hlavenec, hasit s inergen Hlavenec, čisté hasivo Hlavenec, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hlavenec, vodní hasící přístroj Hlavenec, sněhový hasící přístroj Hlavenec, pěnový hasící přístroj Hlavenec, požární zabezpečení Hlavenec, požární bezpečnost Hlavenec, protipožární ochrana Hlavenec, servisní organizace hasících přístrojů Hlavenec, hasící syytémy serverovny Hlavenec,hasící filter Hlavenec, hasící přístroje pro cnc stroje Hlavenec, hasící systémy pro autobusy Hlavenec, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.