Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hlavečník

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hlavečník, hasicí přístroje Hlavečník, školení na hasicí přístroje Hlavečník, prodej hasicích systémů Hlavečník, prodej hasicích přístrojů Hlavečník, hasiva a hasicí příslušenství Hlavečník, Tepostop Hlavečník, firestop Hlavečník, hasicí systémy Hlavečník, hasicí zařízení Hlavečník, hasicí přístroje Hlavečník, požární ochrana Hlavečník, stabilní hasicí zařízení Hlavečník, lokální stabilní hasicí zařízení Hlavečník, automatický hasicí systém Hlavečník, samočinný hasicí systém Hlavečník, hasit CO2 Hlavečník, hasit oxid uhličitý Hlavečník, hasit s inergen Hlavečník, čisté hasivo Hlavečník, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hlavečník, vodní hasící přístroj Hlavečník, sněhový hasící přístroj Hlavečník, pěnový hasící přístroj Hlavečník, požární zabezpečení Hlavečník, požární bezpečnost Hlavečník, protipožární ochrana Hlavečník, servisní organizace hasících přístrojů Hlavečník, hasící syytémy serverovny Hlavečník,hasící filter Hlavečník, hasící přístroje pro cnc stroje Hlavečník, hasící systémy pro autobusy Hlavečník, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.