Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hlavatce

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hlavatce, hasicí přístroje Hlavatce, školení na hasicí přístroje Hlavatce, prodej hasicích systémů Hlavatce, prodej hasicích přístrojů Hlavatce, hasiva a hasicí příslušenství Hlavatce, Tepostop Hlavatce, firestop Hlavatce, hasicí systémy Hlavatce, hasicí zařízení Hlavatce, hasicí přístroje Hlavatce, požární ochrana Hlavatce, stabilní hasicí zařízení Hlavatce, lokální stabilní hasicí zařízení Hlavatce, automatický hasicí systém Hlavatce, samočinný hasicí systém Hlavatce, hasit CO2 Hlavatce, hasit oxid uhličitý Hlavatce, hasit s inergen Hlavatce, čisté hasivo Hlavatce, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hlavatce, vodní hasící přístroj Hlavatce, sněhový hasící přístroj Hlavatce, pěnový hasící přístroj Hlavatce, požární zabezpečení Hlavatce, požární bezpečnost Hlavatce, protipožární ochrana Hlavatce, servisní organizace hasících přístrojů Hlavatce, hasící syytémy serverovny Hlavatce,hasící filter Hlavatce, hasící přístroje pro cnc stroje Hlavatce, hasící systémy pro autobusy Hlavatce, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.