Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hlásnice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hlásnice, hasicí přístroje Hlásnice, školení na hasicí přístroje Hlásnice, prodej hasicích systémů Hlásnice, prodej hasicích přístrojů Hlásnice, hasiva a hasicí příslušenství Hlásnice, Tepostop Hlásnice, firestop Hlásnice, hasicí systémy Hlásnice, hasicí zařízení Hlásnice, hasicí přístroje Hlásnice, požární ochrana Hlásnice, stabilní hasicí zařízení Hlásnice, lokální stabilní hasicí zařízení Hlásnice, automatický hasicí systém Hlásnice, samočinný hasicí systém Hlásnice, hasit CO2 Hlásnice, hasit oxid uhličitý Hlásnice, hasit s inergen Hlásnice, čisté hasivo Hlásnice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hlásnice, vodní hasící přístroj Hlásnice, sněhový hasící přístroj Hlásnice, pěnový hasící přístroj Hlásnice, požární zabezpečení Hlásnice, požární bezpečnost Hlásnice, protipožární ochrana Hlásnice, servisní organizace hasících přístrojů Hlásnice, hasící syytémy serverovny Hlásnice,hasící filter Hlásnice, hasící přístroje pro cnc stroje Hlásnice, hasící systémy pro autobusy Hlásnice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.