Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hlásná Třebaň

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hlásná Třebaň, hasicí přístroje Hlásná Třebaň, školení na hasicí přístroje Hlásná Třebaň, prodej hasicích systémů Hlásná Třebaň, prodej hasicích přístrojů Hlásná Třebaň, hasiva a hasicí příslušenství Hlásná Třebaň, Tepostop Hlásná Třebaň, firestop Hlásná Třebaň, hasicí systémy Hlásná Třebaň, hasicí zařízení Hlásná Třebaň, hasicí přístroje Hlásná Třebaň, požární ochrana Hlásná Třebaň, stabilní hasicí zařízení Hlásná Třebaň, lokální stabilní hasicí zařízení Hlásná Třebaň, automatický hasicí systém Hlásná Třebaň, samočinný hasicí systém Hlásná Třebaň, hasit CO2 Hlásná Třebaň, hasit oxid uhličitý Hlásná Třebaň, hasit s inergen Hlásná Třebaň, čisté hasivo Hlásná Třebaň, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hlásná Třebaň, vodní hasící přístroj Hlásná Třebaň, sněhový hasící přístroj Hlásná Třebaň, pěnový hasící přístroj Hlásná Třebaň, požární zabezpečení Hlásná Třebaň, požární bezpečnost Hlásná Třebaň, protipožární ochrana Hlásná Třebaň, servisní organizace hasících přístrojů Hlásná Třebaň, hasící syytémy serverovny Hlásná Třebaň,hasící filter Hlásná Třebaň, hasící přístroje pro cnc stroje Hlásná Třebaň, hasící systémy pro autobusy Hlásná Třebaň, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.