Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hlasivo

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hlasivo, hasicí přístroje Hlasivo, školení na hasicí přístroje Hlasivo, prodej hasicích systémů Hlasivo, prodej hasicích přístrojů Hlasivo, hasiva a hasicí příslušenství Hlasivo, Tepostop Hlasivo, firestop Hlasivo, hasicí systémy Hlasivo, hasicí zařízení Hlasivo, hasicí přístroje Hlasivo, požární ochrana Hlasivo, stabilní hasicí zařízení Hlasivo, lokální stabilní hasicí zařízení Hlasivo, automatický hasicí systém Hlasivo, samočinný hasicí systém Hlasivo, hasit CO2 Hlasivo, hasit oxid uhličitý Hlasivo, hasit s inergen Hlasivo, čisté hasivo Hlasivo, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hlasivo, vodní hasící přístroj Hlasivo, sněhový hasící přístroj Hlasivo, pěnový hasící přístroj Hlasivo, požární zabezpečení Hlasivo, požární bezpečnost Hlasivo, protipožární ochrana Hlasivo, servisní organizace hasících přístrojů Hlasivo, hasící syytémy serverovny Hlasivo,hasící filter Hlasivo, hasící přístroje pro cnc stroje Hlasivo, hasící systémy pro autobusy Hlasivo, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.